Polityka prywatności

Szanowny Kliencie,

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników serwisu www.colorshine.pl. Niniejszy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach tej witryny.

Jako Użytkownik witryny masz prawo do informacji o sposobach przechowywania Twoich danych, a także o podmiotach za to odpowiedzialnych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679).

Administratorem danych i właścicielem witryny www.colorshine.pl i jest firma KALENA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Pałacowa 25, 05-816 Michałowice - Wieś. Firma KALENA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Spółka komandytowa została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy: KRS: 0000802004, posiada NIP: 125-14-67-440 i REGON: 141157330

Korzystając z serwisu www.colorshine.pl, akceptujesz zasady zawarte w Regulaminie i Polityce prywatności znajdujące się na tej stronie.

Przekazane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług/rzetelności realizacji zamówień, optymalizacji działania systemu, komunikacji sprzedażowo/księgowo/fiskalnej, komunikacji marketingowej (newsletter – w oparciu o dobrowolną zgodę), dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb zamawiających, oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., Poz. 1182, z późn. zm.).

Każdą osobę, korzystającą w jakikolwiek sposób z serwisu www.colorshine.pl, obowiązuje aktualna Polityka prywatności. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności w dowolnym momencie funkcjonowania serwisu.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom nieupoważnionym danych personalnych czy adresowych naszych Klientów oraz Użytkowników naszego serwisu: www.colorshine.pl.

Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką prywatności, prosimy, nie odwiedzaj serwisu www.colorshine.pl i nie udostępniaj nam żadnych danych dotyczących Twojej osoby. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości związane z treścią Polityki prywatności skontaktuj się z nami.

Ochrona danych osobowych

W czasie rejestracji/korzystania z witryny www.colorshine.pl będziemy prosić o podanie danych firmowych oraz niektórych Twoich danych osobowych poprzez wypełnienie różnych formularzy.

Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług/rzetelności realizacji zamówień, optymalizacji działania systemu, komunikacji sprzedażowo/księgowo/fiskalnej, komunikacji marketingowej (newsletter – w oparciu o dobrowolną zgodę), dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb zamawiających.

Niepodanie wymaganych danych może zablokować czynność, której te dane dotyczyły (możliwość skutecznego złożenia zamówienia), jeśli niepodane dane są wymagane do jej poprawnego wykonania, lub może spowodować nieskuteczne doręczenie zamawianego towaru.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane te mogą zostać w każdej chwili, na Twoją prośbę jako Użytkownika, usunięte z serwera witryny www.colorshine.pl.

Zmiany w przekazanych nam danych można dokonać telefonicznie, e-mailowo lub też korzystając z formularza kontaktowego na www.colorshine.pl.

Wszystkie otrzymane dane osobowe są chronione i wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawach: z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Jako KALENA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa nie odpowiadamy za politykę prywatności i bezpieczeństwa innych stron internetowych.

Przechowywanie i ochrona danych

Twoje dane osobowe są przechowywane w zabezpieczonej i odpowiednio do tego przystosowanej bazie danych spełniającej wymogi prywatności i zalecenia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz wymogi przewidziane w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oznacza to, że dane te są widoczne jedynie dla właścicieli (administratorów) www.colorshine.pl i podmiotów upoważnionych. W żaden sposób nie są one dostępne dla osób trzecich, odwiedzających nasz serwis.

Kontakt do Administratora Bezpieczeństwa Informacji: info|kalena.pl| |info|kalena.pl (z dopiskiem w temacie „do ABI”), telefonicznie: +48 22 2035481 lub przez formularz kontaktowy: skontaktuj się z nami z dopiskiem w temacie „do ABI”.

Subskrypcja bezpłatnych czasopism elektronicznych (newsletter)

Zaprenumerowanie newslettera (informacji marketingowych, wysyłanych drogą elektroniczną - e-mailem) wymaga podania osobnej zgody poniżej formularza rejestracyjnego. Uzyskane w ten sposób dane dodajemy do listy mailingowej. Każdy Użytkownik ma możliwość zapisania się do naszego newslettera w dowolnym momencie, także w dowolnym momencie może zrezygnować z możliwości otrzymywania naszych wiadomości, bez podawania przyczyny.

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których adresy e-mail posiadamy i które zgodziły się z Polityką prywatności (zgodziły się na możliwość otrzymywania newsletterów).

Pasywne zbieranie informacji – pliki Cookies, logi systemowe

Zobacz: www.colorshine.pl/polityka-cookies

Prawa autorskie

Cała treść witryny znajdująca się pod adresem / oraz zawarte tu materiały komercyjne nie mogą być wykorzystywane na innych stronach WWW bez pisemnej zgody KALENA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Publikacje stworzone przez KALENA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa lub inne osoby współpracujące, są chronione prawem autorskim i wykorzystywanie ich bez wiedzy i zgody KALENA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jest łamaniem prawa polskiego.